logo ISOK

Środowisko Testowe ISOK KZGW
logotypy: innowacyjna gospodarka - narodowa strategia spójności, isok, unia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zrealizowano w ramach projektu pn. "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" nr POIG.07.01.00-00-025/09, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013